sanayi devrimi
Büyüt
Acı sonuç:Çocuk işçiler 

Sözlükte "sanayi devrimi" ne demek?

1. Xviii. yüzyılın sonlarında ve xix. yüzyılın başlarında avrupa 'da sanayide buhar ve makineleşmeyle gerçekleşen büyük aşamasanayi devrimi

Sanayi devrimi kelimesinin ingilizcesi

n. industrial revolution

Sanayi devrimi ne demek? (Ekonomi)

(Industrial revolution) XVIII. asır ortalarında Ingiltere’de buharlı makinenin icadı ve kömür kullanarak demir cevherini eritme yönteminin keşfiyle sanayi alanında sağlanan büyük ilerleme. Böylece üretimde el emeğine dayalı ufak işletmelerin yerini buhar gücü ile çalışan büyük fabrikalar almıştır. Sanayi devrimi ile özellikle pamuklu dokuma, çelik, demir yolu ve buharlı gemi üretiminde hızlı artışlar ortaya çıkmıştır. Kitlesel üretime geçilmesi dolayısıyla ekonominin karşılaştığı ana sorun üretim olmaktan çıkıp, genişleyen üretime pazar bulmak olmuştur. Sanayileşme ile sanayi şehirleri doğmuştur. Üretim ilişkilerinde bir yanda işçi sınıfı, diğer yanda sanayici-kapitalist sınıf ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi, birbirini izleyen bir dizi yeniliğin sonucudur. Ingiltere’de daha önceden de iplik eğirme ve pamuklu dokuma alanlarında önemli gelişmeler sağlanmıştı. Bu ülkede, ayrıca, iç gümrüklerin kaldırılması, lonca sisteminin gevşetilmesi, bankacılık ve taşımacılık alanlarındaki ilerlemeler sanayi devrimi için uygun bir ortam hazırlamıştı. Sanayi devrimi, XX. asrın başlarında ABD’nin süper bir güç olarak ortaya çıkışına kadar Ingiltere’yi dünyanın en ileri sanayi ülkesi durumuna getirmiştir. Bazı düşünürler, yeniliklerin boyutlarına ve aşamalarına göre insanlık tarihinde birkaç sanayi devriminden söz ederler (Bkz. İkinci Sanayi Devrimi, Üçüncü Sanayi Devrimi).

--Reklam--